Monter instalacji grzewczych i sanitarnych / Монтажник отопительных систем и санитарных узлов

Monter instalacji grzewczych i sanitarnych / Монтажник отопительных систем и санитарных узлов

info_outline
Wynagrodzenie godzinowe brutto: 15,00 zł

Firma: EWC

Kategoria: Praca fizyczna

Praca w wymiarze: Pełny etat

Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)

Data publikacji: 07 lut 2018

Szczegóły oferty

Dla Naszego Klienta – wykonawcy instalacji sanitarnych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz systemów oddymiania i napowietrzania, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

Monter instalacji grzewczych i sanitarnych

miejsce pracy – Wrocław i województwo dolnośląskie

poszukujemy 5 osób

 

Czas pracy – 8 h

Wynagrodzenie –  min. 12 zł netto/godzina;

 

 

Zakres obowiązków:

- montowanie instalacji grzewczych i sanitarnych

- montaż wentylacji

 

Wymagania:

- doświadczenie w montażu instalacji grzewczych i sanitarnych (mile widziane)

- umiejętności spawalnicze, hydrauliczne (mile widziane)

- prawo jazdy kat. B (mile widziane)

- komunikatywny język polski dla cudzoziemców

- umiejętność pracy w zespole

- samodzielność

- gotowość do pracy na terenie Dolnego Śląska

- zgoda na pracę w soboty do 6 godzin

 

Oferujemy:

- kandydaci z większym doświadczeniem – możliwość stworzenia własnego 3-4 osobowego zespołu

- zakwaterowanie blisko miejsca wykonywania pracy

- dojazdy w przypadku pracy poza Wrocławiem

- pracę w stabilnej i rozwijającej się firmie

- umowę o pracę

- atrakcyjne wynagrodzenie

- terminowe rozliczenia

- pracę z nowoczesną technologią w zakresie instalacji grzewczych i sanitarnych

- możliwość długofalowej współpracy

 

Jeśli zainteresowała Cię nasza oferta, prześlij nam swoją aplikację na adres:

 

rekrutacja@ewc.com.pl

+48 737 472 890

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli: "Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez EWC Sp. z o.o., 52-131 Wrocław ul. Buforowa 115/18, do celów związanych z procesem rekrutacji, oraz po jego zakończeniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania."

 

Zgodnie z obowiązującym prawem EWC nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.
Для Нашего Клиента – копании, которая занимается установкой сантехники, систем вентиляции и кондиционирования, систем дымоудаления и вентиляции, мы ищем кандидатов на должность

 
Монтажник отопительных систем и санитарных узлов

Место работы: Вроцлав

требуется 5 человек

 

время работы — 8ч

заработная плата-мин. 12 нетто/час

 

Обязанности:

- монтаж отопительных систем и санитарных узлов

- монтаж вентиляции

 

Требования:

- опыт работы в монтаже систем отопления и водоснабжения (приветствуется)

- навыки сварки, гидравлические (приветствуется)

- права комегории В(приветствуется)

- комуникативное знание польского языка для иностранцев

- умение работать в команде

- самостоятельность

- готовность к работе на территории Нижней Силезии

- согласие на работу в субботы до 6 часов

Мы предлагаем:

- кандидаты с большим опытом, - возможность создать свой собственный команды (3-4 человека)

- проживание недалеко от места работы

- оплата доездов в случае работы за пределами Вроцлава

- работу в стабильной и развивающейся компании

- трудовой договор на условиях, действующих в Польше

- привлекательная заработная плата, своевременная выплата.

- работу с современными технологиями в области отопительных систем и санитарных узлов

- возможность долгосрочного сотрудничества

 

 

Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, присылайте Ваше резюме на электронный адрес:

rekrutacja@ewc.com.pl

Viber +48 737 472 890

 

Пожалуйста, приложите к заявке оговорку следующего содержания:

«я добровольно подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных, содержащихся в моем резюме по EWC Ltd., 52-131 Вроцлав ul.Buforowa 115/18, для целей процесса найма на работу, а также после его завершения в соответствии с Законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных (Dz. U. 2002 № 101, пункт. 926, с поправками.). У меня есть право на доступ к своим данным и их исправление».

 

Согласно действующему законодательству, EWC не взимает плату от кандидатов для участия в процессе найма на работу.

Lokalizacja na mapie