MONTER INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH  I WENTYLACYJNYCH / МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

MONTER INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH I WENTYLACYJNYCH / МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

info_outline
Wynagrodzenie godzinowe brutto: 18,00 zł

Firma: EWC

Kategoria: Praca fizyczna

Praca w wymiarze: Pełny etat

Lokalizacja: Wrocław (dolnośląskie)

Data publikacji: 07 lut 2018

Szczegóły oferty

Dla Naszego Klienta specjalizującego się w doradztwie, projektowaniu, wykonawstwie i nadzorze inwestycji wchodzących w zakres szeroko pojętej inżynierii środowiska, poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 
MONTER INSTALACJI SANITARNYCH, GRZEWCZYCH I WENTYLACYJNYCH

 

miejsce pracy: Wrocław

 

Zakres obowiązków:

- montowanie instalacji sanitarnych, grzewczych i wentylacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej

 

Wymagania:

-2 letnie doświadczenie na stanowisku montera instalacji – warunek konieczny

- umiejętność poprawnego czytania dokumentacji technicznej

-dyspozycyjność

-komunikatywność i samodzielność

-prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

- umowę o pracę

- atrakcyjny system wynagradzania (15 zł netto/h)

- dobrą atmosferę

- niezbędne narzędzia pracy

- prywatną opiekę medyczną w Luxmed

- prywatne ubezpieczenie na życie AXA

 

Jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

rekrutacja@ewc.com.pl

tel.: +48737472890

 

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

"Niniejszym wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez EWC Sp.z o.o., 52-131 Wrocław ul.Buforowa 115/18, do celów związanych z procesem rekrutacji, oraz po jego zakończeniu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych i ich poprawiania."

 

Zgodnie z obowiązującym prawem EWC nie pobiera opłat od kandydatów za udział w procesach rekrutacyjnych.

Для Нашего Клиента – специализирующаяся в сфере консалтинга, проектирования, выполнении и контроле инвестиций в рамках более широкой экологической инженерии, ищут кандидатов на должность:

 
МОНТАЖНИК САНТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ


Место работы: Вроцлав /Wrocław

 

Обязанности:

- монтаж сантехнического оборудования, систем отопления и вентиляции на основе технической документации

 

Требования:

-2 летний опыт работы на должности монтажников – обязательное условие

- умение правильного чтения технической документации

-коммуникабельность и самостоятельность

-водительские права кат. B

 

Мы предлагаем:

- трудовой договор
- выгодную систему оплаты труда
- хорошую атмосферу

- хорошую атмосферу

- необходимые инструменты работы

- частное медицинское обслуживание в Luxmed

- частное страхование жизни AXA

 

Если Вас заинтересовало наше предложение, пожалуйста, присылайте Ваше резюме на электронный адрес:

 

rekrutacja@ewc.com.pl

тел: +48737472890

Пожалуйста, приложите к заявке оговорку следующего содержания:

«я добровольно подтверждаю своё согласие на обработку персональных данных, содержащихся в моем резюме по EWC Ltd., 52-131 Вроцлав ul.Buforowa 115/18, для целей процесса найма на работу, а также после его завершения в соответствии с Законом от 29 августа 1997 года о защите персональных данных (Dz. U. 2002 № 101, пункт. 926, с поправками.). У меня есть право на доступ к своим данным и их исправление».

 

Согласно действующему законодательству, EWC не взимает плату от кандидатов для участия в процессе найма на работу.